สภาพทางเศรษฐกิจ - อบต.หนองโบสถ์

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

ผลประโยชน์ทับซ้อน

สถิติ

วันนี้ 0

เมื่อวานนี้ 14

สัปดาห์นี้ 14

เดือนนี้ 28

ทั้งหมด 147803

Currently are 11 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

สมาชิก

สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ

4. สภาพทางเศรษฐกิจ

4.1  อาชีพ

    ประชากรในตำบลหนองโบสถ์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร  เช่น 

-  อาชีพทำนา

                             -  อาชีพทำสวน

                             -  อาชีพทำไร่

                             -  อาชีพรับจ้างทั่วไป

                             -  อาชีพค้าขาย

                             -  อาชีพเลี้ยงสัตว์

                             -  รับราชการ

    4.2  การพานิชยกรรมและบริการ

          - สถานประกอบการด้านการพานิชยกรรม

- สถานีบริการน้ำมัน  6  แห่ง

- สถานที่ประกอบการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(โรงบรรจุก๊าซ)  3  แห่ง

- สถานประกอบการด้านบริการ

           - ที่พักรับรอง (รีสอร์ท)    3    แห่ง

           - ร้านอาหาร   3  แห่ง

                 4.3  การอุตสาหกรรม

                             การประกอบการอุตสาหกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์ ส่วนใหญ่แล้วเป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก

ตารางแสดงประเภท/ขนาดโรงงานอุตสาหกรรมในเขตตำบลหนองโบสถ์

ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน
1.   โรงสีข้าว ขนาดเล็ก 12
2.   โรงงานทำน้ำแข็งน้ำดื่ม 1
3.   โรงงานบรรจุก๊าซ 3
5.   โรงงานเย็บผ้าอุตสาหกรรม 4
6.   โรงงานอุตสาหกรรม 1

               4.4  การท่องเที่ยว

            ตำบลหนองโบสถ์มีศูนย์พัฒนาผสมผสาน อำเภอนางรอง   ตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24  สายโชคชัย-เดชอุดม  บริเวณหมู่ที่ 6 ตำบลหนองโบสถ์  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ห่างจากสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์ประมาณ  800  เมตร  เป็นศูนย์พัฒนาผสมผสานซึ่งได้รับการปรับปรุงให้เป็นจุดแวะพักริมทางก่อนถึงปราสาทหินเขาพนมรุ้ง  มีร้านอาหารให้บริหาร พักผ่อนริมน้ำ  ปลูกต้นไม้โดยรอบ  ร่มรื่นสวยงาม

            องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์นั้น เป็นตำบลที่อยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เช่น ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง ปราสาทหินเมืองต่ำ เป็นต้น และเป็นทางผ่านของนักท่องเที่ยว ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว  นักท่องเที่ยวจะหยุดพักซื้อของ  รับประทานอาหาร ก่อนที่จะไปเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวเหล่านั้น  จึงทำให้เศรษฐกิจในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์ดีขึ้น    

footer nb

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์ 

217 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองโบสถ์  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์

โทร / แฟกส์ :  044-634577และ 044-634576(กองคลัง)

Email : saraban@nongboat.go.th

www.nongboat.go.th