สมาชิกสภาท้องถิ่น - อบต.หนองโบสถ์

ผลประโยชน์ทับซ้อน

สถิติ

วันนี้ 21

เมื่อวานนี้ 37

สัปดาห์นี้ 227

เดือนนี้ 227

ทั้งหมด 107327

Currently are 6 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

สมาชิก

สมาชิกสภาท้องถิ่น

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

saroya1

น.ส. โสรยา  สิงหานุวัฒน์

ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 piyaporn

 น.ส.ปิยะพร  บุญซำ

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

 

 

กองสวัสดิการและสังคม

 

boonlert

นายบุญเลิศ  กลอยประโคน
ผอ.กองสวัสดิการ

 

sa julawadee

นางจุฬวดี  สุวรรณโชติ

นักพัฒนาชุมชน 

orawan1 

น.ส.อรวรรณ  รักสัตย์

นักพัฒนาชุมชน

zero

................

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

กองช่าง

 

 

 seksan

นายเสกสรร  กระมล

ผอ.กองช่าง

 

 

 surawut

นายสุรวุฒิ  คิดรัมย์

นายช่างโยธา 

 

nantana

น.ส.นันทนา   นามสมบูรณ์

เจ้าพนักงานธุรการ

 

itsara 

นายอิศรา  สวัสดิ์พูน

นายช่างโยธา 

 

 ch teerasak

นายธีรศักดิ์  แซ่ลิ้ม

ผู้ช่วยนายช่างโยธา 

 

 

 

jadet

นายจะเด็ด จำลองกูล

พนักงานสูบน้ำ

 

 

 

 

 

 

 

 

กองการศึกษา

 

 

 

aroon

นางอรุณ  ไชยชาติ

ผอ.กองการศึกษา

 

 

keawmanee 

น.ส.แก้วมณี  รุ่งเรือง

นักวิชาการศึกษา 

 

 

 

 st wassana

 

น.ส.วาสนา  น้อยมณี

เจ้าพนักงานธุรการ 

st supitchaya

นางสุพิชญา  จันทร์ไทย

ครู 

zero

........

(ว่างเนื่องจากครูโอนย้าย)

st weerawan

น.ส.วีรวรรณ์  นุชผักแว่น

ครูผู้ดูแลเด็ก

st pensri

นางเพ็ญศรี  ขาวก้านเหลือง

ผู้ดูแลเด็ก

st jurairat

นางจุไรรัตน์  เมืองศรี

ผู้ดูแลเด็ก

st napaporn

น.ส.นภาพร  กิติพันธ์

ผู้ดูแลเด็ก

pattraporn 

น.ส.ภัทราภรณ์  โพธิ์สาร

 ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก

kesorn 

น.ส.เกษร  เจริญคาวี

ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองคลัง

 

 

amnuay

นางอำนวย วงศ์ชัยเพ็ง

ผอ.กองคลัง

 

 

jiratchaya1

นาง จิรัชญา  ชาลีวรรณ

นักวิชาการ การเงินและบัญชี

 

cl lalada

น.ส.ลลดา  อินช้าง

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

 

kl rattana2

น.ส.รัตตนา  สีดา

เจ้าพนักงานพัสดุ

 

kl jarumanee2

นางจารุมณี   ม่วงพิมาย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน การเงินและบัญชี

 

kl sirirat2

น.ส.ศิริรัตน์  นุชารัมย์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

 

nattanan1

น.ส.ณัฏฐนันท์  พนิตพงศา

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

 

 

 

 

 

 

footer nb

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์ 

217 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองโบสถ์  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์

โทร / แฟกส์ :  044-634577และ 044-634576(กองคลัง)

Email : 6310412@dla.go.th

www.nongboat.go.th