แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน - อบต.หนองโบสถ์

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

ผลประโยชน์ทับซ้อน

สถิติ

วันนี้ 2

เมื่อวานนี้ 26

สัปดาห์นี้ 28

เดือนนี้ 575

ทั้งหมด 143976

Currently are 12 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

สมาชิก

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์ เรื่องการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2566-2570

คำนำ

ส่วนที่1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ส่วนที่2 ยุทธศาสตร์กรพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

-แบบ ผ.01 บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น

-แบบ ผ.02 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

ส่วนที่4 การติดตามและประเมินผลสรุป

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อบต.หนองโบสถ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์ คลิ๊ก

  แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)

คำนำ

 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบผังเมือง

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน

ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพของชีวิต

ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี

การติดตามและการประเมินผล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์ เรื่องการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565

 

 

 

footer nb

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์ 

217 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองโบสถ์  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์

โทร / แฟกส์ :  044-634577และ 044-634576(กองคลัง)

Email : saraban@nongboat.go.th

www.nongboat.go.th