โครงสร้างพื้นฐาน - อบต.หนองโบสถ์

ผลประโยชน์ทับซ้อน

สถิติ

วันนี้ 26

เมื่อวานนี้ 48

สัปดาห์นี้ 74

เดือนนี้ 145

ทั้งหมด 110394

Currently are 6 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

สมาชิก

โครงสร้างพื้นฐาน

โครงสร้างพื้นฐาน

3. โครงสร้างพื้นฐาน ( ระบบบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน)

               3.1  การคมนาคม

              การคมนาคมขนส่งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์ ในปัจจุบันนับว่าสะดวกขึ้นมากเพราะได้มีการพัฒนาถนนหนทางภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ทำให้การติดต่อระหว่างหมู่บ้านสะดวกขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์ยังมีทางหลวง แผ่นดิน  สายโชคชัย – เดชอุดม (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลย 24)  ตัดผ่าน ทำให้ติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงได้สะดวกและทางหลวงจังหวัดซึ่งสามารถติดต่อกับอำเภอใกล้เคียง ได้ดังนี้

                        องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์ – จังหวัดบุรีรัมย์            ระยะทาง    60   กิโลเมตร

            องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์  – อำเภอนางรอง           ระยะทาง     6   กิโลเมตร

            องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์  – อำเภอปะคำ              ระยะทาง    22  กิโลเมตร

            องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์  – อำเภอหนองกี่           ระยะทาง    24   กิโลเมตร

            องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์  – อำเภอประโคนชัย       ระยะทาง   36   กิโลเมตร

               3.2  การโทรคมนาคม

                     -  โทรศัพท์สาธารณะ  16  แห่ง

                    -  โทรศัพท์ประจำครัวเรือน  54  ครัวเรือน

               3.3  การไฟฟ้า

                    -  จำนวน  14  หมู่บ้าน  ประชากรที่มีไฟฟ้าใช้  ประมาณ  100 %

               3.4  การประปา

                    -  ประปาหมู่บ้าน  12 แห่ง

สภาพทางเศรษฐกิจ

4. สภาพทางเศรษฐกิจ

4.1  อาชีพ

    ประชากรในตำบลหนองโบสถ์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร  เช่น 

-  อาชีพทำนา

                             -  อาชีพทำสวน

                             -  อาชีพทำไร่

                             -  อาชีพรับจ้างทั่วไป

                             -  อาชีพค้าขาย

                             -  อาชีพเลี้ยงสัตว์

                             -  รับราชการ

    4.2  การพานิชยกรรมและบริการ

          - สถานประกอบการด้านการพานิชยกรรม

- สถานีบริการน้ำมัน  6  แห่ง

- สถานที่ประกอบการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(โรงบรรจุก๊าซ)  3  แห่ง

- สถานประกอบการด้านบริการ

           - ที่พักรับรอง (รีสอร์ท)    3    แห่ง

           - ร้านอาหาร   3  แห่ง

                 4.3  การอุตสาหกรรม

                             การประกอบการอุตสาหกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์ ส่วนใหญ่แล้วเป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก

ตารางแสดงประเภท/ขนาดโรงงานอุตสาหกรรมในเขตตำบลหนองโบสถ์

ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน
1.   โรงสีข้าว ขนาดเล็ก 12
2.   โรงงานทำน้ำแข็งน้ำดื่ม 1
3.   โรงงานบรรจุก๊าซ 3
5.   โรงงานเย็บผ้าอุตสาหกรรม 4
6.   โรงงานอุตสาหกรรม 1

               4.4  การท่องเที่ยว

            ตำบลหนองโบสถ์มีศูนย์พัฒนาผสมผสาน อำเภอนางรอง   ตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24  สายโชคชัย-เดชอุดม  บริเวณหมู่ที่ 6 ตำบลหนองโบสถ์  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ห่างจากสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์ประมาณ  800  เมตร  เป็นศูนย์พัฒนาผสมผสานซึ่งได้รับการปรับปรุงให้เป็นจุดแวะพักริมทางก่อนถึงปราสาทหินเขาพนมรุ้ง  มีร้านอาหารให้บริหาร พักผ่อนริมน้ำ  ปลูกต้นไม้โดยรอบ  ร่มรื่นสวยงาม

            องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์นั้น เป็นตำบลที่อยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เช่น ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง ปราสาทหินเมืองต่ำ เป็นต้น และเป็นทางผ่านของนักท่องเที่ยว ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว  นักท่องเที่ยวจะหยุดพักซื้อของ  รับประทานอาหาร ก่อนที่จะไปเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวเหล่านั้น  จึงทำให้เศรษฐกิจในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์ดีขึ้น    

สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป

2.1  ที่ตั้ง

                ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์  อยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอำเภอนางรอง  ตั้งอยู่ เลขที่  217  หมู่ที่ 7  ตำบลหนองโบสถ์  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  มีระยะทางห่างจากอำเภอนางรองไปตามถนน โชคชัย – เดชอุดม  ประมาณ  6  กิโลเมตร 

          2.2  เนื้อที่

                 ตำบลหนองโบสถ์มีเนื้อที่ประมาณ  54  ตารางกิโลเมตร 

          2.3  ภูมิประเทศ

      สภาพทั่วไปของตำบลหนองโบสถ์ มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง  สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย  ซึ่งเหมาะแก่การเพาะปลูก พืชไร่  ข้าว  ไม้ยืนต้น  และมีลำน้ำไหลผ่าน คือ
ลำมาศ   โดยมีอาณาเขตติต่อ ดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ             จดตำบลลำไทรโยงและตำบลหัวถนน  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศใต้                จดเขตตำบลทุ่งแสงทองและตำบลสะเดา  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศตะวันออก       จดเขตเทศบาลนางรองและตำบลสะเดา  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศตะวันตก         จดเขตตำบลหัวถนน  อำเภอนางรอง  และตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ 

                        จังหวัดบุรีรัมย์

map nongboat

แผนที่ตำบลหนองโบสถ์

 


 

    2.4  จำนวนหมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 14  หมู่บ้าน  ดังนี้

หมู่ที่ ชื่อบ้าน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน ชื่อผู้นำ
ชาย หญิง
รวม
1. สระขาม 385 392 777 183 นายพรชัย   ผ่องแผ้ว
2. สระประดู่ 140 139 279 68 นายบำรุง  ชื่นชุมแสง
3. หนองทองลิ่ม 266 307 573 147 นายเจริญ  ปลักกระโทก
4. ลิ่มทอง 240 247 487 148 นายสมควร   ขำวงค์
5. โคกมะค่า 30 33 63 28 นายสมพร  คะเชนทร
6. หนองโบสถ์ 364 382 746 258 นายวิชัย  พลเศษ
7. หนองยาง 513 498 1,011 300 นายประกอบ  เสือชุมแสง
8. ท่าปูน 297 329 626 146 นางเทวินทร์  ศรีสุภโยค
9. โคกพลวง 270 266 536 134 นางสามัญ  โล่ห์ทอง
10. หนองกันงา 387 399 786 207

นายสมชิด  มะหิงสาเดช

กำนันตำบลหนองโบสถ์

11. หนองตะเคียน 198 197 395 134 นายเสกสันต์  ศิริมงคล
12. โนนศรีสุข 174 158 332 88 นายม้วน  เมืองสันเทียะ
13. หนองโบสถ์พัฒนา 337 342 679 201 นายสุข  เสือชุมแสง
14. ไทยทอง 169 168 337 74 นายพนม  สุขรินทร์ 
รวม 3,770 3,857 7,627 2,116  

ที่มา :  สรุปจากข้อมูลจากทะเบียนอำเภอนางรอง  เดือน  เมษายน  พ.ศ.2558

 

         

2.5 ประชากร

       ประชากรทั้งสิ้น    7,627    คน  แยกเป็นชาย   3,770  คน  หญิง   3,857   คน 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบจำนวนประชากรในปีที่ผ่านมา (ตามข้อมูล  กรมการปกครอง)

เพศ ปี  2556 ปี  2557 ปี  2558
ชาย 3,733 3,750 3,770
หญิง 3,800 3,832 3,857
รวม 7,533 7,582 7,627

 

จำนวนประชากรที่อยู่อาศัยอยู่จริง  ณ  วันสำรวจ  แยกตามช่วงอายุ

จากผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับหมู่บ้าน  (จปฐ. 2)  ปี  2558

 

ช่วงอายุประชากร

จำนวนเพศชาย

(คน)

จำนวนเพศหญิง

(คน)

จำนวนรวม

(คน)

น้อยกว่า  1  ปีเต็ม 49 44 93
1  ปีเต็ม  -  2  ปี 84 99 183
3  ปีเต็ม  -  5  ปี 146 162 308
6  ปีเต็ม  -  11  ปี 313 315 628
12  ปีเต็ม  -  14  ปี 174 162 336
15  ปีเต็ม  -  17  ปี 179 155 334
18  ปีเต็ม  -  49  ปี 2,022 1,969 3,991
50  ปีเต็ม -  60  ปีเต็ม 406 463 869
มากกว่า  60  ปีเต็มขึ้นไป 396 490 886
รวมทั้งหมด 3,769 3,859 7,628

 

หมายเหตุ  จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงจากการสำรวจนี้ อาจไม่เท่ากับจำนวนประชากรที่มีอยู่ในทะเบียน

 

 

สภาพสังคม

5. สภาพสังคม

  1.  ชุมชน

             องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์  ประกอบด้วยหมู่บ้าน จำนวน  14  หมู่บ้าน  ดังนี้

หมู่ที่ 1 บ้านสระขาม      
หมู่ที่ 2 บ้านสระประดู่      
หมู่ที่ 3 บ้านหนองทองลิ่ม      
หมู่ที่ 4 บ้านลิ่มทอง      
หมู่ที่ 5 บ้านโคกมะค่า      
หมู่ที่ 6 บ้านหนองโบสถ์      
หมู่ที่ 7 บ้านหนองยาง      
หมู่ที่ 8 บ้านท่าปูน      
หมู่ที่ 9 บ้านโคกพลวง      
หมู่ที่ 10 บ้านหนองกันงา      
หมู่ที่ 11 บ้านหนองตะเคียน      
หมู่ที่ 12 บ้านโนนศรีสุข      
หมู่ที่ 13 บ้านหนองโบสถ์พัฒนา      
หมู่ที่ 14 บ้านไทยทอง      

          5.2  ศาสนา

            ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์นับถือศาสนาพุทธ
มีวัด  จำนวน 
2  แห่ง    สำนักสงฆ์  1  แห่ง

          5.3  วัฒนธรรม

             ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์  มีภาษาถิ่นหลากหลายที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน   ภาษาถิ่นไทยนางรอง (ไทยเบิ้ง)  ซึ่งมีสำเนียงคล้ายภาษาถิ่นไทยโคราช  นอกนั้นเป็นภาษาถิ่น

ไทยอีสาน  เขมร  ส่วย  ปนอยู่บ้างเล็กน้อย  แม้จะใช้ภาษาถิ่นไทยต่างกัน แต่ก็ยังมีประเพณีและวัฒนธรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนกับประเพณีท้องถิ่นอื่นๆ  ดังนี้

       ก.  ประเพณีสงกรานต์  วันที่ 12-13 เมษายน ของทุกปี จะมีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ 

       ข.  ประเพณีเข้าพรรษา

       ค.  ประเพณีลอยกระทง  วันขึ้น  15  ค่ำ  เดือน  12  จัดงานประเพณีลอยกระทง   

ประกวดขบวนแห่นาง-นพมาศ ประกวดนางนพมาศ  ประกวดกระทง

  1. การศึกษา

             สถานศึกษาในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์ มีโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ จำนวน 3 แห่ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  2  ศูนย์  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์

       5.5  สาธารณสุข

   ศูนย์บริการสาธารณสุข  จำนวน   2  แห่ง

    -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยาง 

    -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองทองลิ่ม 

    เจ้าหน้าที่สาธารณสุข                     จำนวน    5   คน  คือ

     -  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล   จำนวน    2   คน  

     -  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข       จำนวน    3   คน

        5.6  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-  อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (อปพร.)  จำนวน  149  คน

-  ถังดับเพลิง   ขนาด  15  ปอนด์   จำนวน  28  ถัง 

            5.7  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์  มีเจ้าหน้าที่สายตรวจประจำตำบลที่คอยให้บริการประชาชนในด้านความปลอดภัยในชีวิติและทรัพย์สิน

         6. ข้อมูลอื่น

                    6.1  แหล่งน้ำ

               -  ลำมาศ   เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่ไหลผ่านตลอดปี

           -  สระขาม  หนองยาง  หนองไม้แดง  หนองกันงา  เป็นแหล่งน้ำที่ประชาชนจะใช้เพื่อการ

อุปโภคได้ ตลอดปี

           7. ด้านการเมืองการบริหาร

                   7.1  โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ในการบริการของ  อบต. หนองโบสถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์  จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับกฤษฎีกา  เล่มที่ 111  ตอนที่ 53 ก.  ลงวันที่  2  ธันวาคม  2537

                        การบริหาร  เป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบการบริหารของคณะผู้บริหาร ซึ่งการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์  มีโครงสร้างดังนี้     

     1)  ฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ประกอบด้วยสมาชิก

สภาจำนวน  28  คน  ซึ่งมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์  

และอยู่ในตำแหน่งคราวละ  4  ปี

                        2)  ฝ่ายบริหารหรือคณะผู้บริหาร  ประกอบด้วย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน  2  คน  มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมรับผิดชอบการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลและผู้รับผิดชอบงานนโยบายหรืองานต่าง ๆ ที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่โดยเฉพาะของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์เป็น

ผู้บังคับบัญชาและมีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้รับนโยบายมาปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารด้านต่างๆได้แก่  ด้านการบริหาร  งานนโยบาย   ด้านบุคคล  และอยู่ในตำแหน่งคราวละ  4  ปี

 

7.2  อัตรากำลัง

ประเภท การศึกษา รวม
ประถมศึกษา มัธยม/อาชีวะ ปริญญาตรี

สูงกว่า

ปริญญาตรี

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
พนักงานส่วนตำบล - - 2 - 5 15 1 1 24
พนักงานจ้างตามภารกิจ - - - 2 3 7 - - 12
พนักงานจ้างทั่วไป - 1 5 - 3 - - - 9
รวม - 1 7 2 11 22 1 1 45

           

        7.3  ด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล

รายการ รายได้(บาท)

รับจริง

ปี 2555

รับจริง

ปี 2556

รับจริง

ปี 2557

ปี 2558

(ประมาณการ)

รายได้จากภาษีอากร 391,709.41 502,662.15 653,451.45 531,000
รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร 194,923.78 532,217.78 560,692.16 714,000
เงินอุดหนุนทั่วไป 10,276,799 10,600,506 10,599,723 14,864,450
รวม 10,863,432.19 11,635,385.93 11,813,566.61 16,109,450

ที่มา :  สรุปจากข้อมูล ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์

footer nb

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์ 

217 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองโบสถ์  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์

โทร / แฟกส์ :  044-634577และ 044-634576(กองคลัง)

Email : 6310412@dla.go.th

www.nongboat.go.th