ประชาสัมพันธ์ การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2566 - อบต.หนองโบสถ์

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

ผลประโยชน์ทับซ้อน

สถิติ

วันนี้ 0

เมื่อวานนี้ 14

สัปดาห์นี้ 14

เดือนนี้ 28

ทั้งหมด 147803

Currently are 10 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

สมาชิก

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์ “การคมนาคมสะดวก แหล่งน้ำสะอาด สภาพแวดล้อมที่ดี มีเศรษฐกิจก้าวหน้า สังคมสงบสุข มุ่งสู่การบริหารจัดการที่ดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เทอดทูนสถาบัน

No gift nongboat

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

28
ก.ย.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมป้ายที่ทำการองค์กการบริการส่วนตำบลหนองโบสถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding)

19
ก.ย.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์

18
ก.ย.2566

ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมป้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์

18
ก.ย.2566

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมป้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์ ด้วยวิธีประกวดอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding)

05
ก.ย.2566

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding)

07
ก.ค.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ซอย 3 รหัสทางหลวงทองถิ่น บร.ถ.194-64 สายบ้านหนองกันงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23
มิ.ย.2566

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ซอย 3 รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.194-64 สายทางบ้านหนองกังา หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding)

15
มิ.ย.2566

ประกาศเผยเเพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยเเพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ซอย 3 รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.194-64 สายทางบ้านหนองกันงา หมู่ที่ 10

16
พ.ค.2566

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบบประมาณ 2566

31
ม.ค.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านไทยทอง หมู่ที่ 14 รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.194 - 092 สายบ้านนายสี สมบูรณ์ ถึงบ้านโนนศรีสุข หมู่ที่ 12

18
ม.ค.2566

ประกาศราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านไทยทอง หมู่ที่ 14 รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.194 - 092 สายบ้านนายสี สมบูรณ์ ถึงบ้านโนนศรีสุข หมู่ที่ 12

โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านไทยทอง หมู่ที่ 14 รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.194 - 092 สายบ้านนายสี สมบูรณ์ ถึงบ้านโนนศรีสุข หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

17
ม.ค.2566

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านไทยทอง หมู่ที่ 14 รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.194-092 สายบ้านนายสี สมบูรณ์ ถึง บ้านโนนศรีสุข หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านไทยทอง หมู่ที่ 14 รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.194-092 สายบ้านนายสี สมบูรณ์ ถึง บ้านโนนศรีสุข หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

02
ธ.ค.2565

ประกาศเผยเเพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยเเพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

11
พ.ย.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองยาง (สาย 2 ) หมู่ที่ 7

11
พ.ย.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อนสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองยาง (สาย 1) หมู่ที่ 7 

11
ต.ค.2565

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

ประกาศประกวดราคาก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองยาง (สาย 1) หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding)

04
ต.ค.2565

ประกาศประกวดราคาก่อสร้าง

ประกาศประกวดราคาก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองยาง (สาย 2) หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding)

26
ก.ย.2565

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยเเพร่การจักซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

09
ส.ค.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองยาง หมู่ที่  7 (สายจากบ้านนายมี นาสุริยะวงศ์ ถึงบ้านหนองโบสถ์พัฒนา หมู่ที่ 13)

12
ก.ค.2565

ประกาศประกวดราคาก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองยาง หมู่ที่ 7 สายจากบ้านนายมี นาสุริยะวงศ์ ถึงบ้านหนองโบสถ์พัฒนา หมู่ที่ 13

08
ก.ค.2565

ประกาศราคากลางการจัึดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองยาง หมู่ที่ 7 สายจากบ้านนายมี นาสุริยะวงศ์ ถึงบ้าน หนองโบสถ์พัฒนา หมูที่ 13

01
ก.ค.2565

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

24
พ.ค.2565

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องออกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23
พ.ค.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย โดยเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย โดยเฉพาะเจาะจง

ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

หนังสือราชการ สถ.

ข่าวประกาศสอบงานราชการ

banner 7059rongreantujarit1icon fungkidhen11619032286818Eservice

ปฏิทินข่าวสาร

October 2023
Mo Tu We Th Fr Sa Su
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
 

saraban e PPCbanner 7059banner 7058banner 858banner 42banner 5320banner 263banner 5322banner 5319banner 5317banner 5316banner 5314banner 5315banner 5312banner 5311banner 5308banner 2665

footer nb

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์ 

217 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองโบสถ์  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์

โทร / แฟกส์ :  044-634577และ 044-634576(กองคลัง)

Email : saraban@nongboat.go.th

www.nongboat.go.th